Ontwikkelingsscan

Toelichting bij het invullen:

  • De scan brengt percepties in beeld, een gevoel of eerste indruk die de deelnemers hebben bij een onderwerp. Daarom is het belangrijk om de scan in hoog tempo en vanuit de eerste ingeving in te vullen en niet te lang te wikken en wegen over een antwoord. De verdieping volgt in het gesprek over de uitkomsten van de scan.
  • Blok 1 gaat over ambities en de daarop volgende blokken 2-6 gaan over de huidige stand van zaken.

Geef aan in hoeverre (1 – 5 schaal) de stellingen van toepassing zijn op uw organisatie.